www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2017-08-11

LAIMA PLATŪKYTĖ: teismas gali sumažinti antstolio atlyginimą

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl antstolių atlyginimo dydžio (ne)pagrįstumo. Diskutuojama tiek apie konkrečias vykdomąsias bylas, tiek apie poreikį keisti teisinį reglamentavimą, kuris ir nustato (įteisina) konkrečius antstolio atlyginimo dydžius. Teigiama, kad ne retai antstolio atlyginimas yra apskaičiuojamas akivaizdžiai per didelis ir/ar neproporcingas atliktiems priverstinio vykdymo veiksmams.

Šių aktualijų kontekste norėtume apžvelgti naujausius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išaiškinimus 2017-06-22 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-283-313/2017. Remiantis šioje byloje suformuluota teisės aiškinimo taisykle, antstolio atlyginimas, net ir apskaičiuotas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos formules, tam tikrais atvejais gali būti mažinamas.

Nurodytoje byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar teisėtas ir teisingas yra antstolio apskaičiuotos 25.769,49 EUR atlyginimas, kuomet 644.237,16 EUR teismo priteistą skolą pareiškėjas gera valia ir pilnai įvykdė antrą dieną po antstolio raginime nurodyto termino pabaigos.

Išnagrinėjęs šią bylą LAT suformulavo dvi svarbias teisės aiškinimo taisykles:

Pirma, jog atlyginimo antstoliui suma negali būti skaičiuojama kaip atlyginimas už konkrečiai atliktą darbą, įvertinus darbo sąnaudas, sugaištą laiką, kitus konkrečius vykdymo veiksmus, nes antstolio atlyginimo dydis procentine išraiška pagal išieškotiną iš skolininko sumą reglamentuotas teisingumo ministro patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje.

Antra, jog antstolio atlikti vykdymo veiksmai gali būti pagrindas spręsti dėl jo atlyginimo mažinimo.

Detalizuodamas kriterijus, kuriais remiantis gali būti sprendžiama dėl antstolio atlyginimo mažinimo konkrečioje byloje, LAT akcentavo, jog kiekvienu atveju teismas privalo nustatyti, analizuoti ir vertinti konkrečios bylos aplinkybes ir dėl antstoliui priteistino atlyginimo dydžio spręsti siekdamas tiek skolininko, tiek antstolio teisėtų interesų pusiausvyros. Tuo atveju, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą (jo dalį) pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui ir teismas nusprendžia, kad, atsižvelgiant į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, šis atlyginimas mažintinas, tai antstoliui priteisiamas atlyginimas už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą neturi būti mažesnis už Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą minimalų šio atlyginimo dydį. Siekiant nustatyti konkretų atlyginimo dydį turi būti įvertintos faktinės bylos aplinkybės: skolininko pastangos atsiskaityti su išieškotoju iki priverstinio vykdymo pradėjimo, iki raginime nurodyto termino, ar skolininkas bendradarbiavo su antstoliu, išieškotojo ir antstolio veiksmai priverstinio vykdymo metu ir kt. Prieš sprendžiant apie konkretų atlyginimo dydį visų pirma turėtų būti nustatyta išieškotina ir išieškota suma, kurios pagal Sprendimų vykdymo instrukciją yra pagrindas apskaičiuoti atlyginimo dydį, tada pagal pateiktą išaiškinimą, atsižvelgiant į nustatytas bylos aplinkybes, spręsti, ar yra pagrindas šį atlyginimą sumažinti.

Pavyzdžiui, analizuojamoje byloje antstolio priskaičiuotą 25.769,49 EUR atlyginimą LAT sumažino iki 8.000,00 EUR už viso vykdomojo dokumento įvykdymą.

Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad nurodyti LAT išaiškinimai neturėtų būti aiškinami plečiamai, jais nereikėtų dirbtinai spekuliuoti kiekvienoje vykdomojoje byloje. Galimybė mažinti antstolio atlyginimą yra išimtis, o ne bendra taisyklė.

Be to, skolininkams vertėtų priminti, kad dar 2003 m. Lietuvoje įvykdžius antstolių sistemos reformą antstoliai nebeveikia kaip teismo darbuotojai, jiems nėra mokamas atlyginimas iš valstybės biudžeto. Antstolis yra privačios antstolių sistemos subjektas, todėl jo priskaičiuojamas atlyginimas turi ir teisinį, ir loginį pagrindą.

Žinoma, sąžiningiems skolininkams šis LAT išaiškinimas bus tikrai naudingas instrumentas ir leis tikėtis objektyvaus bei individualizuoto antstolio atlyginimo apskaičiavimo. Ypač tais atvejais, kuomet formalus Sprendimų instrukcijoje nurodytas atlyginimo dydis yra akivaizdžiai neproporcingas (neteisingas) toje konkrečioje vykdomojoje byloje esančioms faktinėms aplinkybėms.

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

LAIMA PLATŪKYTĖ
+370 617 40008
laima@e-teisininkas.ltGrįžti į peržiūrą