www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2016-11-21

INDRĖ KUIZINIENĖ: Ko gali tikėtis pirkimo dalyvis, jeigu laiku neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą paaiškinti pasiūlymą?

Atsakymas – pasiūlymo atmetimo, kadangi:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Viešųjų pirkimų įstatymas) 39 str. 1 dalis numato, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad pirkimo dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba leisti, kad dalyviai pakeistų savo pasiūlymą iš esmės, t.y. kad pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu. Pasiūlymo paaiškinimus pirkimo dalyviai turi pateikti perkančiajai organizacijai per jos nustatytą terminą.

Praktikoje pripažįstama, jog tiek tiekėjai, tiek perkančioji organizacija yra laikytini profesionaliais viešųjų pirkimų dalyviais, todėl tiekėjai turi būti apdairūs, atidūs ir rūpestingi. Tai reiškia, kad pirkimo dalyviai turi domėtis konkurso vykdymu, paisyti perkančiosios organizacijos sprendimų ir laiku pateikti paaiškinimus dėl jų pateikto pasiūlymo. Priešingu atveju, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose įtvirtintų reikalavimų.

Dažnai tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo atmesti dėl to, kad laiku nepateikė arba iš viso nepateikė jokių paaiškinimų dėl jų pasiūlymo, nesutinka su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu ir juos ginčija. Jų nuomone, pasiūlymo atmetimas prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui – sudaryti pirkimo sutartį, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d.). Šiais atvejais, siekiama įrodyti, kad perkančioji organizacija sudarydama sutartį su didesnę kainą pasiūlysiu tiekėju pažeidžia Viešųjų pirkimo įstatymą.

Tačiau lėšų panaudojimo tikslas neturi viršenybės prieš kitas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, t.y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, kitus privalomus įstatymo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d. yra imperatyviai nurodyta, kad jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Siekdama užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir viešųjų pirkimų principų laikymąsi, perkančioji organizacija negali priimti tiekėjo pavėluotai pateiktų pasiūlymų paaiškinimo ar aritmetinių klaidų taisymo.

Taigi, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas yra preziumuojama, kad perkančiosios organizacijos nustatytu laiku neištaisytas ar nepaaiškintas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl jis turi būti atmestas.

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

INDRĖ KUIZINIENĖ
+370 659 51604
indre@e-teisininkas.ltGrįžti į peržiūrą