www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2017-09-26

INDRĖ KUIZINIENĖ: Termino atnaujinimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą

Praleidus terminą apeliaciam skundui pateikti dažnai užduodamas klausimas, ar teismas atnaujins terminą? Noriu pažymėti, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais. Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 str. 1 d. nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos Vyriausiajam Administraciniam Teismui. Šio str. 2 d. nustatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

Kas tos svarbios priežastys, sudarančios pagrindą atnaujinti praleistą terminą?

Nors administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato, kokios konkrečiai priežastys yra laikytinos svarbiomis priežastimis, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą terminą, tačiau teismų praktika įtvirtina pagrindinius kriterijus, į kuriuos būtina atsižvelgti sprendžiant šį klausimą, kadangi termino atnaujinimo klausimas yra teismo teisė, o ne pareiga.

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog svarbiomis priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2013-04-03 nutartis administracinėje byloje Nr. TA602-15/2013). Teismas taip pat yra nurodęs, kad sprendžiant tokio pobūdžio bylas, svarbu įvertinti: (1) ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę; (2) ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šiuo atveju, yra taikytini individualūs sąžiningo, atidaus ir rūpestingo elgesio standartai. Taigi, kiekvienu atveju, teismas siekia įsitikinti, ar prašymą dėl termino atnaujinimo pateikęs asmuo yra sąžiningas ir nepiktnaudžiauja teise. Kiekvienas turime teisę būti išklausytas, tačiau šia, kaip ir kita teise, reikia naudotis sąžiningai.

Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo ne tik administracinėse, bet ir civilinėse bylose, svarbu yra ir paties prašančiojo atnaujinti praleistą terminą veiksmai, t.y. kiek laiko praleido terminą skundui pateikti, kada asmuo pateikė prašymą dėl termino atnaujinimo, ar buvo aktyvus siekiant užtikrinti savo teisių įgyvendinimą ir t.t.

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

INDRĖ KUIZINIENĖ
+370 659 51604
indre@e-teisininkas.ltGrįžti į peržiūrą