www.e-teisininkas.lt
NUOŠIRDI IR SĄŽININGA TEISINĖ PAGALBAMūsų straipsniai ir komentarai


Grįžti į peržiūrą

2016-12-06

LAIMA PLATŪKYTĖ: iki 2016-12-31 privalo būti pakeisti bendrovių įstatai dėl akcijų ir kapitalo reikšmių konvertavimo iš litų į eurus

Primename, kad į pabaigą artėja terminas pakeisti bendrovių įstatus dėl akcijų ir kapitalo reikšmių konvertavimo iš litų į eurus. Pakeisti duomenys Juridinių asmenų registrui privalo būti pateikti ne vėliau kaip iki 2016-12-31.

Bendrovės įstatai gali būti keičiami dviem būdais: paprastuoju (popieriniu) ir elektroniniu būdu.

Keičiant įstatus paprastuoju (popieriniu būdu) pakeitimai privalo būti tvirtinami pas notarą ir nesvarbu, kad keičiama tik akcijų ir kapitalo išraiška eurais.

Paprastuoju būdu keičiant įstatus Juridinių asmenų registrui pateikiami dokumentai yra:

1) Prašymo forma JAR-1 ;
2) Pakeisti įstatai, patvirtinti notaro, 2 egz.;
3) Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl naujų įstatų patvirtinimo, protokolas (vienintelio akcininko sprendimas);

Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei dokumentus teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Teikiant įstatų pakeitimus paprastuoju būdu registro įkainis yra 26,65 EUR, + notaro, + teisininko (jeigu samdomas) atlyginimas.

Keisti įstatus elektroniniu būdu galima tik tuomet, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų keitimo yra pasirašytas elektroniniu parašu, o taip pat elektroninį parašą turi įstatus registruojantis bendrovės vadovas ar bendrovės atstovas.

Registruojant įstatų pakeitimus elektroniniu būdu nereikia įstatų tvirtinti pas notarą (išvengiama notaro mokesčio), tačiau šiuo atveju visi įstatai (ne tik akcijų ir kapitalo dalis) turi būti parengiami pagal Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę formą.

Teikiant įstatų pakeitimus elektroniniu būdu registro įkainis yra 5 EUR + teisininko (jeigu samdomas) atlyginimas. Įregistravus įgaliojimą (teikiamas elektroniniu arba paprastu būdu) visus veiksmus už vadovą gali atlikti ir atstovas.
Be to, svarbu žinoti, kad bendrovė, Juridinių asmenų registrui pateikusi pakeistus įstatus, privalo taip pat atlikti šiuos veiksmus:

1) Atlikti įrašų pakeitimus akcijų savininkų sąskaitose/akcininkų registravimo žurnale;
2) Sudaryti naują uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą, išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo;
3) Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pakeistų įstatų įregistravimo pateikti duomenis apie akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui (JADIS), išskyrus atvejus, kai akcininkas yra vienas asmuo.

Visus iki šiol dar nesuspėjusius pakeisti įstatų raginame tą padaryti, o jeigu reikia pagalbos – kreiptis į mus!

© Kopijuoti be e-teisininkas.lt sutikimo draudžiama.

LAIMA PLATŪKYTĖ
laima@e-teisininkas.lt
+370 617 40008Grįžti į peržiūrą